Projeler

Devam eden Projelerimiz

Developing an Out-of-School Learning Curriculum for Teacher Education Programs

http://doslectep.hacettepe.edu.tr/

Erasmus+ K203 kapsamında destek almış bir AB projesidir. Projenin yürütücülüğü yapılmaktadır. Bu projede, aşağıda belirtilen adımlar izlenerek öğretmen eğitimi programları için bir okul dışı müfredat geliştirilmesi hedeflenmektedir. Müfredat aşağıdaki içeriklerden oluşacaktır: Disiplinler arası bağlantılar, STEM eğitimi, mobil uygulamaları kullanma, sanal müzeler, artırılmış gerçeklik, değerlendirme. Bu müfredatın amacı yerinde öğrenme ortamları oluşturarak teorik alanla uygulamalı etkinlikleri birleştirmektir. Proje, farklı paydaşlardan (ör. akademisyenler, örgün (özel okul [Sınav Koleji]) ve devlet okullarında [Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve informal kurumlar (Muğla BİLSEM)] çalışan öğretmenlerden) girdi toplayan bir ihtiyaç analizi ile başlayacaktır. Projenin etkisi; yeni geliştirilen müfredatın uygulanması sırasında öğretmen adayları tarafından geliştirilen okul dışı öğrenme ortamlarının kalite analizi ile sağlanacaktır. Ayrıca, okul dışı öğrenme hakkındaki fikirlerinin nasıl geliştiğini belirlememize yardımcı olmak için (öğretmen adayları günlükleri), alan gezisi değerlendirme formu, ders planı değerlendirme listesi ve ders değerlendirme anketi gibi farklı değerlendirme araçları olacaktır.

 “Okul Öncesi Öğretmen Adayları için Okul Dışı Ortamlarda Fen Öğretimi”

http://www.okuldisiogrenme.hacettepe.edu.tr/

TÜBİTAK 2237 Kodlu Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı, 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında “Okul Öncesi Öğretmen Adayları için Okul Dışı Ortamlarda Fen Öğretimi” isimli projemiz TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 22-27 Haziran 2020 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesinde yapılması planlanan proje, Eğitim Fakültelerinin Okul Öncesi Öğretmenliği programında proje tarihi itibari ile 3. veya 4. sınıfa geçmiş veya 4. sınıfta kayıtlı olan öğretmen adayları ile gerçekleştirilecektir.  Yapılacak projede ikili grup çalışmasına olanak sağlaması göz önünde bulundurularak katılımcı sayısı 30 kişi olarak belirlenmiştir.

 

Tamamlanmış Bazı Projelerimiz

İnformal Öğrenme Ortamı Olarak Planetaryum: Bir Toplumsal Sorumluluk Projesi

Hacettepe Üniversitesi tarafından destekleniştir.  Bu proje kapsamında Ankara’nın dezavantajlı bölgelerindeki ortaokullara mobil planetaryum (gezegenevi) götürülmüştür. Ortaokul düzeyindeki çocuklara bilimi sevdirmek amacıyla hazırlanan proje, 22 Ekim 2017 yılında Mamak’taki Nedim İnal Ortaokulu’ndan başlamış ve 8 ay sürmüştür. Her ay 2 günlüğüne bir ortaokula misafir olacak proje kapsamında okullara, Güneş’in, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla tavana yansıtıldığı planetaryum adı verilen çadırlar kurulmuştur. Öğrencilerin, ebeveynleriyle birlikte ücretsiz olarak katılacağı etkinliklerde, astronomiyle ilgili incelemeler yapması sağlanmıştır.