Bildiriler

Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Fizik Öğretimi: Bilim ve Teknoloji Müzesinde Eleştirel Düşünmeye Dayalı Fizik Dersi

Hülya ERTAŞ KILIÇ, Ahmet İlhan ŞEN

Fizik Derslerinin Okul Dışı Bilimsel Etkinlikler İle Desteklenmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri

 Hülya ERTAŞ, Ahmet İlhan ŞEN, Arife PARMAKSIZOĞLU

Out of School Science Education: A Lesson in Planetarium

 Hülya ERTAŞ, Ahmet İlhan ŞEN