Projeler

Devam Eden Projelerimiz

Erasmus+ K203 kapsamında destek almış bir AB projesidir. Projenin yürütücülüğü yapılmaktadır. Bu projede, aşağıda belirtilen adımlar izlenerek öğretmen eğitimi programları için bir okul dışı müfredat geliştirilmesi hedeflenmektedir. Müfredat aşağıdaki içeriklerden oluşacaktır: Disiplinler arası bağlantılar, STEM eğitimi, mobil uygulamaları kullanma, sanal müzeler, artırılmış gerçeklik, değerlendirme. Bu müfredatın amacı yerinde öğrenme ortamları oluşturarak teorik alanla uygulamalı etkinlikleri birleştirmektir. Proje, farklı paydaşlardan (ör. akademisyenler, örgün (özel okul [Sınav Koleji]) ve devlet okullarında [Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve informal kurumlar (Muğla BİLSEM)] çalışan öğretmenlerden) girdi toplayan bir ihtiyaç analizi ile başlayacaktır. Projenin etkisi; yeni geliştirilen müfredatın uygulanması sırasında öğretmen adayları tarafından geliştirilen okul dışı öğrenme ortamlarının kalite analizi ile sağlanacaktır. Ayrıca, okul dışı öğrenme hakkındaki fikirlerinin nasıl geliştiğini belirlememize yardımcı olmak için (öğretmen adayları günlükleri), alan gezisi değerlendirme formu, ders planı değerlendirme listesi ve ders değerlendirme anketi gibi farklı değerlendirme araçları olacaktır.

Proje Web sitesine ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ…

TÜBİTAK 2237 Kodlu Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı, 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında “Okul Öncesi Öğretmen Adayları için Okul Dışı Ortamlarda Fen Öğretimi” isimli projemiz TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 22-27 Haziran 2020 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesinde yapılması planlanan proje, Eğitim Fakültelerinin Okul Öncesi Öğretmenliği programında proje tarihi itibari ile 3. veya 4. sınıfa geçmiş veya 4. sınıfta kayıtlı olan öğretmen adayları ile gerçekleştirilecektir.  Yapılacak projede ikili grup çalışmasına olanak sağlaması göz önünde bulundurularak katılımcı sayısı 30 kişi olarak belirlenmiştir.

Proje Web sitesine ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ…

Tamamlanmış Bazı Projelerimiz

TÜBİTAK 2237 Kodlu Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı, 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında “Okul Dışı Ortamlarda Fizik Derslerinin Öğretimi” isimli proje için başvuru yapılmıştır. 10-15 Eylül 2018 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesinde gerçekleştirilen proje, Eğitim Fakültelerinin Fizik öğretmenliği programında kayıtlı 3. veya 4. sınıfa geçmiş veya okumakta olan öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Yapılması planlanan projede ikili grup çalışmasına olanak sağlaması göz önünde bulundurularak katılımcı sayısı 30 kişi olarak belirlenmiştir.


Tümüyle içeriği yenilenmiş yeni tasarımımızla okul dışı öğrenme-öğretme sürecini farklı bir yaklaşımla ele alan “Okul Dışı Ortamlarda Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Kullanımına Yönelik Fen Bilimleri ve Fizik Öğretmenlerinin Eğitimi” projemiz TÜBİTAK tarafından 4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında kabul edilmiştir.

TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları proje çağrısı kapsamında desteklenen 118B118 kodlu “Fen Bilimleri Öğretmenleri Bilim Merkezinde” isimli projemiz tamamlanmıştır.

Proje etkinliğimiz 25 Haziran-01 Temmuz 2018 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli ve Kocaeli Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilimiştir. Proje etkinliği için Türkiye’nin farklı illerinde devlet okullarında ve özel okullarda görev yapmakta olan 24 Fen Bilimleri öğretmeni davet edilmiştir. Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmıştır.

“4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları” kapsamında başvurduğumuz; “Okul Dışı Ortamlarda Fen Derslerinin Öğretilmesine Yönelik Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Eğitimi” isimli projemiz TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Proje 05-09 Eylül 2016 tarihleri arasında Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir.

Bu projede, fen bilimleri öğretmenlerinin okul dışı ortamlarda fen öğretimi hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu tür otantik ortamlarda kullanılabilecek strateji, yöntem ve tekniklere ilişkin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Öğrencilerin fen bilimleri derslerindeki düşük başarı oranları ile bu derslere yönelik olumsuz tutum ve algılarının devam etmesi, okul dışı öğrenme ortamlarının fen öğretiminde alternatif bir yöntem olarak düşünülmesine neden olmuştur. Ancak öğretmen yetiştirme programları ile alan yazındaki araştırmalar incelendiğinde özellikle okul dışı etkinliklerin nasıl gerçekleştirileceği konusunda hâlâ büyük bir boşluğun olduğunu göstermektedir.

Ülkemizde okul dışı ortamlarda fen öğretimini temel alan akademik çalışmalar son yıllarda dikkat çekici bir şekilde artmaktadır. Bu projede ülkemizde okul dışı çalışmalara yön veren bilim insanlarını tek bir çatı altında toplayarak sahip oldukları bilgi ve deneyimlerini fen bilimleri alanındaki öğretmenlere aktarmaları hedeflenmiştir.

Hacettepe Üniversitesi tarafından destekleniştir.  Bu proje kapsamında Ankara’nın dezavantajlı bölgelerindeki ortaokullara mobil planetaryum (gezegenevi) götürülmüştür. Ortaokul düzeyindeki çocuklara bilimi sevdirmek amacıyla hazırlanan proje, 22 Ekim 2017 yılında Mamak’taki Nedim İnal Ortaokulu’ndan başlamış ve 8 ay sürmüştür. Her ay 2 günlüğüne bir ortaokula misafir olacak proje kapsamında okullara, Güneş’in, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla tavana yansıtıldığı planetaryum adı verilen çadırlar kurulmuştur. Öğrencilerin, ebeveynleriyle birlikte ücretsiz olarak katılacağı etkinliklerde, astronomiyle ilgili incelemeler yapması sağlanmıştır.