Projeler

Araştırma grubumuz tarafından gerçekleştirilmiş veya yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası projelere erişebilirsiniz.

  • TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında Desteklenen “Okul Dışı Ortamlarda Fizik Derslerinin Öğretimi” Projesi
  • TÜBİTAK 4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Proje Çağrısı Kapsamında Desteklenen “Okul Dışı Ortamlarda Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Kullanımına Yönelik Fen Bilimleri ve Fizik Öğretmenlerinin Eğitimi” Projesi
  • TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları – 118B118 – “Fen Bilimleri Öğretmenleri Bilim Merkezinde” Projesi
  • Okul Dışı Ortamlarda Fen Derslerinin Öğretilmesine Yönelik Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Eğitimi
  • 2019 Yılı Teklif Çağrısı Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar-2019-1-TR01-KA203-074692-“Developing an Out-of-School Learning Curriculum for Teacher Education Programs”