Bildiriler

 • Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Fizik Öğretimi: Bilim ve Teknoloji Müzesinde Eleştirel Düşünmeye Dayalı Fizik Dersi
  • Hülya ERTAŞ KILIÇ, Ahmet İlhan ŞEN
 • Out of School Science Education: A Lesson in Planetarium   
  • Hülya ERTAŞ, Ahmet İlhan ŞEN   
  • ABSTRACT
 • Fizik Derslerinin Okul Dışı Bilimsel Etkinlikler İle Desteklenmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri   
  • Hülya ERTAŞ, Ahmet İlhan ŞEN, Arife PARMAKSIZOĞLU